Erasmus+: oportunități de mobilitate pentru tineret, 10 mai 2017, ora 14:00

th

BUNKER / FAP / AMTAP
Erasmus+: oportunități de mobilitate pentru tineret
10 mai 2017, ora 14:00
AMTAP / Facultatea Arte Plastice, Blocul III
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău


RO

Erasmus+: oportunități de mobilitate pentru tineret

10 mai 2017, ora 14:00
BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Vă invităm la o prezentare despre programul de mobilitate pentru tineret Erasmus+.
Prezentarea va fi realizată de Claudia Melinte, coordonatoare în cadrul Oficiului Național Erasmus+ în Republica Moldova.
Erasmus+ este Programul Uniunii Europene care sprijină acțiunile din domeniile Educație, Formare, Tineret și Sport pentru perioada 2014-2020. Programul își propune să modernizeze și să îmbunătățească învățământul superior în Europa și în lume. Programul oferă granturi pentru o gamă largă de acțiuni și activități și încurajează dezvoltarea competențelor pentru studenți, stagiari, personal didactic și voluntari.
Acest eveniment este parte a proiectului Edu-Art (educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional), finanţat de către Ministerul Tineretului şi Sportului Republicii Moldova.

Acest eveniment este parte a proiectului Edu-Art (educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional), organizat în parteneriat cu Facultatea Arte Plastice / AMTAP și finanţat de către Ministerul Tineretului şi Sportului Republicii Moldova.

EN

Erasmus+: Mobility opportunities for youth

May,10 2017, ora 14:00

BUNKER / Faculty of Fine Arts / Academy of Music, Theatre and Fine Arts (Chișinău, 31 of August 1989 street, nr. 137)

We invite you for a presentation about the youth mobility program Erasmus+. The presentation will be held by the coordinator of the National Office of Erasmus+ in Moldova, Claudia Melinte.

Erasmus+ is a Program of European Union which aims to support the activities from the following domains: Education, Formation, Youth and Sports, between 2014-2020. The program aims to modernize and improve the university studies in Europe and in the world. The program offers grants for a large range of actions and activities and encourages the development of skills for students, interns, university stuff and volunteers.

This event is part of Edu-Art project (non-formal artistic education for a social engaged and professional integrated youth generation), funded by the Ministry of Youth and Sports of Republic of Moldova.

 

Sigla_Oberliht

Logo-FAP

LOGO MTS Orizontal

Tags : , ,