Edu-Art – un ciclu de prezentări și ateliere de lucru artistic la BUNKER / a cycle of presentations and art workshops, 18 septembrie – 21 decembrie 2018

oberlist_carton_a_web400

EDU-ART
un ciclu de prezentări și ateliere de lucru artistic la BUNKER / a cycle of presentations and art workshops
18 septembrie – 21 decembrie 2018
AMTAP / Facultatea Arte Plastice, Blocul III (str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

– – – scroll down for English version – – –
– – – читайте ниже на русском – – –

Edu-Art – educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional

Proiectul urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

Proiectul Edu-Art îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic pentru o activitate artistică într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și compeatitivitatea existenta în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii etc.) şi pregătirea acestora pentru realizarea profesională pe plan internaţional.

BUNKER – Facultatea Arte Plastice / AMTAP
blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

program:

oberlist_carton_a_web400

Programe de mobilitate pentru tineri artiști – sesiune de informare cu Vladimir US [MD]
9 octombrie 2018, ora 16:00

Vă invităm la o prezentare despre programele de mobilitate pentru tinerii artiști. În cadrul întîlnirii vor fi oferite informații despre diversele oportunități de dezvoltare profesională în cîmpul artistic cum sunt programele de rezidență artistică, tabere de creație, festivalurile și alte oportunități de participare existente pe plan European. Totodată, vor fi prezentate cîteva programe, care oferă suport și prevăd acoperirea cheltuielilor de drum și participare, cum este STEP travel grant și altele.

fio_dove2018 (1)

Artist talk cu Tatiana FIODOROVA [MD]
27 septembrie 2018, ora 18:00

Discuție cu Tatiana Fiodorova, o artistă din Moldova care lucrează cu teme legate de istoria socială și politică, în special, în legătură cu transziția post-sovietică. Tatiana ne va împărtăși impresiile sale de după rezidența artistică pe care a petrecut-o în Transnistria și va povesti despre noul ei proiect – cartea despre Monumentul Hulubului Păcii. Pentru întâlnire, artista se va axa mai mult pe cărțile sale artistice, care sunt una dintre cele mai prevalente căi de exprimare artistică pentru ea. Aceasta va include prezentarea unui exponat ”pop up” a publicației sale în căutarea colectivului social al artistului sovietic, Pașaportul sovietic, Fabrica Steaua Roșie, Basarabia și Locuitorii, Hărți din Praga, Viena, București pe hârtie de veceu. Pentru Tatiana Fiodorova, cartea artistului este o modalitate care-i permite să prezinte mai multe practici artistice.

DSC_8524

Materialitățile istoriilor care ne lipsesc – atelier interdisciplinar de istorie speculativă cu Veda POPOVICI [RO] și Mircea NICOLAE [RO]
parte din proiectul Istoria (Nu) Se Repetă
19 septembrie 2018, ora 15:00-18:00

Tranziția de la întuneric la lumină, de la autoritarism la libertate, de la comunism la capitalism – acestea formează marea narațiune a perioadei post-89 în România dar și în cea mai mare parte a Europei de Est. Această narațiune ne aruncă experiențele colective de solidaritate și rezistență în notele de subsol ale istoriei, ca detalii inesențiale ce pot fi trecute cu vederea. Visări și proiecții ale anilor ‘90 și 2000, dorințe post-revoluționare pentru o lume cu adevărat mai bună pentru toți și toate rămân îngropate sub caritasurile, mineriadele și plecările în străinătate.

În Istoria (Nu) Se Repetă acestea se întorc fragmentate și imperfecte în narațiuni ale lumilor posibile dar și pierdute. Folosind metode de istorie speculativă și docu-ficțiune, Veda Popovici și Mircea Nicolae au dezvoltat o serie de narațiuni post-89 care rescriu istoria tranziției în România dintr-o perspectivă emancipatoare. Amestecând fapte din cărțile de istorie cu dorințe neîmplinite și posibilități nerealizate, proiectul cartografiază evenimente și mișcări sociale pe care le-am trăit în imaginație.
Sindicate feministe, tribunale populare, bănci cooperativiste și școli autonome sunt imaginate ca parte din trecutului recent în același timp în care se prezintă ca posibilități ale viitorului. Aceste povești sunt dezvăluite ca istoriii neconfirmate, chestionând granițele dintre ficțiune și fapte, dintre experiență și dorință și dintre trecut, prezent și viitor. În 2017, într-o primă etapă a proiectului, Popovici și Nicolae au reunit o parte din aceste narațiuni în filmul de docu-ficțiune „Istorii post-revoluționare”. Bazat pe o serie de sesiuni de scriere creativă alăuri de persoane implicate în activism, care studiază antropologie sau fac jurnalism și artă contemporană, filmul cartografiază opt narațiuni ancorate în București.

În cadrul atelierelor „Materialitățile istoriilor care ne lipsesc” ce au loc în toamna lui 2018, Popovici și Nicolae coordonează persoanele participante în producerea de artefacte ale narațiunilor ilustrate în film. Urme și rămășițe ale acestor mișcări sociale, sindicate și școli libere vor fi create, conferind materialitate narațiunilor imaginate.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

– – –

Tatiana FIODOROVA [MD] O artistă care s-a născut și a cescut în Moldova sovietică, însă perioada în care ea s-a format ca artist – în anii 2000, era una dificilă pentru Moldova, din cauza noii economii de piață și a noilor valori. Lucrările ei au fost expuse la Bienala de Fotografie Contemporană și Imagini în Mișcare, Iași, România (2016); The Delhi Photo Festival (2015); programul paralel al Bienalei de Artă Contemporană din Moscova (2015); Salonul de proiecte la Viennafair (2013); Torino PERFORMANCEART (2013); IDFF CRONOGRAF international documentory film festival, Chisinau(2013); Lago Film Festival International Festival of Short Films, Documentaries and Screenplays in Italy (2012); Moscow Biennale of Contemporary Art (2011); “Atlantis 11” la Bienala de la Veneția din 2011; Kunst- und Kulturfestival în Berlin (2011); International Festival EXCHANGE RADICAL MOMENTS Live Art Festival London-Linz-Chisinau-Paris (2011); Periferic 8: The Romanian Biennial for Contemporary Art (2008); și deasemenea în muzee precum MNAC București, freiraum Q21 International, MuseumsQuartier în Viena, Kalmar Art Museum, MOCAK Krakow, Neues Museum Weimar, Docks on the Seine Paris, Muzeul de Etonografie și Istorie Naturală din Chișinău: tatianafiodorova.wordpress.com

Mircea NICOLAE [RO] Între anii 2006-2009, Mircea Nicolae a dezvoltat o serie de o sută de intervenții artistice pe parcursul cărora a cercetat structura socio-politică a orașului București prin intervenții anonime în spații publice și în locuri părăsite, investigând în același timp și spațiul mai intim al istoriei afective personale. Aceste intervenții artistice reflectau, printre altele, asupra consecințelor sociale ale consumerismului, ale legislației urbane, dar și producția de arhitectură din capitală. În proiectele sale mai recente, Mircea Nicolae e interesat de identitatea urbană a unui oraș în continuă schimbare culturală și economică. Nicolae analizează aceste transformări de nivel material și semantic din cadrul orașului București cu ajutorul unor lucrări video. În același timp, el pune în discuție aceste probleme și folosind metodologia fotografiei documentare, produsă cu ajutorul unei camere foto pe format mare.

Veda POPOVICI [RO] (1986, Timișoara) lucrează ca artistă politică, teoreticiană angajată și activistă locală. Interesele sale traversează aceste câmpuri cuprinzând intervenții în politicile reprezentării identităților colective, practici feministe și decoloniale și in/ofensivitatea politică a artei. Angajamentele sale politice se regăsesc în lupte locale pentru justiție locativă și organizarea comunitară a vieții și muncii. De curând, și-a finalizat teza de doctorat despre naționalism în arta din România anilor 70-80 și a ținut un curs bazat pe gândire decolonială despre artă și cultură în context românesc, ambele la Universitatea Națională de Artă din București. Trăiește și lucrează în București.

Vladimir US (n. 1980) este artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, Vladimir explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, fiind totodată interesat de nevoia de conceptualizare a rețelei spațiilor publice alternative din Chișinău.

– – –

Edu-Art este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

DSC_0273_web

EN

Edu-Art – non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated young generation

The aim of this project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level. The Edu-Art project aims to provide methodological and practical support to emerging artists for their artistic work in a world undergoing transformation under the pressure of global factors (restricted access to labor market and high competition in the artistic field, massive migration on the international level, the precariousness of the work in the field of culture, etc.) and their professional development.

BUNKER – Faculty of Fine Arts / AMTAP
3rd block, 137, 31st of August 1989 street, Chisinau

program:

Mobility programs for emerging artists – an info-session with Vladimir US [MD]
October 9, 2018, 4 pm

We invite you for a presentation about mobility programs for young artists. The presentation will provide informations about the different opportunities of profesional development in the artistic field, programs of artistic residencies, creative camps, festivals and other opportunities of participation existing on the Europenean level. Some grant programs that support the travel costs and participation fees for artists, like STEP travel grant and other programs, will be presented as well.

Artist talk with Tatiana FIODOROVA [MD]
September 27, 2018, 6 pm

Artist talk with Tatiana Fiodorova, an artist from Moldova working with questions of social and political history, particularly in relation to the post-Soviet transition. Tatiana will share her impressions after her artistic residency in Transnistria and she will tell about her new book project Dove of Peace Monument. For the meeting also Fiodorova will focus on her artist’s books, which are one of her most prevalent means of expression. This will include presenting a “pop up” exhibition of her publications IN search of the social body of Soviet artist, Soviet Passport, and Factory Steaua Rosie, Bessarabia and Inhabitants and Toilet Paper Maps from Prague, Vienna, Bucharest. For Fiodorova, the artist’s book is a medium that allows for the presentation of different artistic practices.

The materialities of the stories we miss – interdisciplinary workshop on speculative history with Veda POPOVICI [RO] and Mircea NICOLAE [RO]
in the frame of the project History Does (Not) Repeat
September 19, 2018, 3-6 pm

The transition form dark to light, from authoritarianism to freedom, from communism to capitalism – this is what forms the big story of the times after 1989, that throws towards us collective experiences of solidarity and resistance in the footnotes of history.

Dreams and visions of the 90s and 2000s, post-revolutionary yearnings for a trully better worls for everybody and everything remain burried under the ‘caritasuri’, mineriade’ and people going abroad.

In History Does (Not) Repeat, these come back fragmented and imperfect through stories of possible, but lost worlds.

– – –

Tatiana FIODOROVA [MD] ’s work has been shown at Biennial of contemporary photography and moving image, Iasi, Romania (2016), The Delhi Photo Festival (2015), the parallel programme of the Moscow Biennale of Contemporary Art (2015), Salonul de proiecte at Viennafair (2013), Torino PERFORMANCEART (2013), IDFF CRONOGRAF international documentory film festival, Chisinau( 2013), Lago Film Festival International Festival of Short Films, Documentaries and Screenplays in Italy (2012), Moscow Biennale of Contemporary Art (2011), “Atlantis 11” at the Venice Biennale (2011), Kunst- und Kulturfestival, Berlin (2011), and Periferic Biennial 8, Romania (2008): tatianafiodorova.wordpress.com

Mircea NICOLAE [RO] is cultural manager and curator for performing arts and interdisciplinary projects, president of Colectiv A Association and director of the Festival TEMPS D’IMAGES from Cluj. She is interested in art as a development tool of the community in which she activates. Preoccupied by the economic and social-political transformations that occur within the global society, she is involved in cultural projects together with the artists inspired by the image of our times. In November 2015 she received the title of `Chevalier des Arts et des Lettres` from the French Ministry of Culture for her activity to support the independent performing arts sector in Romania. In 2016 she received the prize for interdisciplinary projects from the Administration of the National Cultural Fund and the prize for the support for contemporary dance from The National Center for Contemporary dance. In 2018 she was nominated for Theater prize at Gala Awards Radio Romania Cultural.

Veda POPOVICI [RO] (b. 1986) works as a political artist, engaged theoretician and local activist. Her interests pemeate these fields of action focusing on interventions in the politics of representation of collective identities, decolonial and feminist practices and the possibilities of creating the common. Her political work develops on local urban struggles and communitarian organizing of life and work. Recently, she finished her PhD thesis on nationalism in Romanian art of the 70s and 80s and held a course on decoloniality in the Romanian context, both at the National University of Arts in Bucharest. She lives and works in Bucharest.

Vladimir US (1980), artist and curator based in Chisinau, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade. Through his recent works and projects he examines the processes of transformation of the public space in post-Soviet cities along with the need for conceptualizing an alternative network of public spaces in Chisinau.

– – –

Edu-Art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine Arts, with the support of Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region.

RU

DSC_0891_web

Edu-Art – неформальное художественное образование для поколения социально и профессионально интегрированных молодых людей

Целью проекта является формирование поколения художников, граждански активных и подготовки их для достижения профессионального национального и международного уровня. Проект Edu-Art направлен на оказание методической и практической поддержки молодым художникам для художественной работы в мире, подвергающемся трансформации под давлением глобальных факторов (высокий доступ на рынок труда и конкуренция в художественной сфере, массовая миграция на международном уровне, нестабильность работы в области культуры и т. д.) и их подготовка к международному профессиональному соревнованию.

BUNKER – факультет Изобразительных Искусств / AMTAP
ул. 31 августа 1989, №. 137, Кишинёв

программа:

Программы мобильности для молодых художников – презентация Владимира УCA [MD]
9 октября 2018 г., 16:00

Приглашаем Вас на презентацию о программах мобильности молодых художников. На встрече будет представлена информация о различных возможностях профессионального развития в художественной сфере, таких как программы резиденций для художеников, участие в творческих лагерях, фестивалях, а также другие возможности участия на международном уровне. В то же время будет представлено несколько программ для поддержки и покрытия расходов на поездки и участие, таких как грант на STEP travel grant и другие.

Дискуссия с Татьяной ФЕДОРОВА [MD]
27 сентября 2018 г., 18:00

Федорова Татьяна молдавская художница, куратор и педагог. Oна работает с темами связанными социальной и политической историей в особенности в постсоветской транзиции. Татьяна представит свои авторские книги “ В поисках социального тела советского художника”, 2012; “Советский паспорт” 2014; “Фабрика Красная звезда” 2014; “Бессарабия и ее обитатели” 2016, “Только я знаю, как мы выжили” 2018; “В поисках тела текстильной индустрии” 2018.
Также будет представлена книга “Монумент – голубь мира”, которая стала результатом арт резиденции в Приднестровье этим летом. Проект “Монумент – Голубь мира” исследует ценность архитектурно-монументальных построек голубятен постсоветского пространства, рукотворность и самобытность данных объектов, претендующих, на взгляд художницы, на звание модернистских советских народных построек 20 века.

– – –

Татьяна ФЕДОРОВА [MD] Молдавская художница Татьяна Федорова родилась и выросла в Советской Молдавии, но ее формирование как художницы пришлось на 2000-е – трудный переходный период для Республики Молдова, связанный со становлением рыночной экономики и новых ценностей. Переосмысление советского прошлого социально-экономические, политические проблемы постсоветского пространства в период транзиции оказывается в фокусе ее художественных исследований. Татьяна представит свои авторские книги “ В поисках социального тела советского художника”, 2012; “Советский паспорт” 2014; “Фабрика Красная звезда” 2014; “Бессарабия и ее обитатели” 2016, “Только я знаю, как мы выжили” 2018; “В поисках тела текстильной индустрии” 2018: tatianafiodorova.wordpress.com

Владимир УС (1980 г.) – художник и куратор, проживающий в Кишиневе, Молдова, член-учредитель Ассоциации молодых художников Oberliht. Изучал искусство, кураторство, культурное управление и культурную политику в Кишиневе, Гренобле и Белграде. Посредством своим недавних работ и проектов Владимир исследует процессы трансформации общественного пространства в постсоветских городах, будучи заинтересованым в необходимости концептуализации сети альтернативных публичных пространств в Кишинэу.

– – –

Edu-Art это программа, организованная Ассоциацией Oberliht в сотрудничестве с Академией Музыки, Театра и Изобразительных Искусств, Факультетом Изобразительных Искусств, и поддерживается Министерством Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова. Целью этой программы является внедрение новых образовательных модулей в области художественного образования в Молдове и ознакомление общественности с новыми тенденциями в искусстве в Молдове и за её пределами.

MECC-LOGO-new

Tags : , , ,